+372 52 90 816; +372 7 330 352        info@splitter.ee

Jõgevamaa

Vee- ja kanalisatsiooni torutööd
2018
Jõgeva Pargi 22 korterelamu (3 korrust, 36 korterit) vee- ja kanalisatsioonitorustiku renoveerimine
Kütte torutööd
2020
Jõgeva Aia 31 korterelamu (5 korrust, 110 korterit) kütte püstikutorustiku renoveerimine
Jõgeva Tellise 1 korterelamu (4 korrust, 36 korterit) küttesüsteemi ja soojasõlme renoveerimine
Jõgeva Tähe 16 korterelamu (5 korrust, 60 korterit) küttesüsteemi ja soojasõlme renoveerimine
2019
Jõgeva Pargi 18 korterelamu (3 korrust, 36 korterit) küttesüsteemi ja soojasõlme renoveerimine
Jõgeva Aia 31 korterelamu (5 korrust, 110 korterit) kütte magistraaltorustiku ja soojasõlme renoveerimine
2018
Jõgeva Pargi 22 korterelamu (3 korrust, 36 korterit) küttesüsteemi ja soojasõlme renoveerimine
2016
Sadala Kesk 6 korterelamu (3 korrust, 12 korterit) küttesüsteemi ja katla renoveerimine
Jõgeva Puiestee 23 korterelamu (4 korrust, 36 korterit) küttesüsteemi ja soojasõlme renoveerimine